MSR halové motokáry 2016

 

Staň sa majstrom Slovenskej republiky v halovom kartingu 2016

Majstrovstvá SR v halovom kartingu sa organizujú v spolupráci so Slovenskou asociáciou motoristického športu - SAMŠ.

SAMŠ: http://www.sams-asn.sk/

AKO ZÍSKAŤ LICENCIU?

Vydanie licencie pretekára – Halový karting 

Potrebné informácie a podmienky, ktoré musíte dodržať, aby ste sa mohli zúčastniť MSR v halovom kartingu a ako získať licenciu pretekára.

1. Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti lekárom do zdravotného preukazu. Zdravotný preukaz je k dispozícií v Kart One Aréna - Bratislava. Zdravotný preukaz sa nedá elektornicky stiahnuť ani poslať. Treba si ho vyzdvihnúť osobne v hale alebo požiadať SAMŠ o zaslanie. Môžete napísať na email info@sams-asn.sk

2. Vyplnenie a odovzdanie žiadosti o vydanie licencie pretekára. Žiadost je k dispozícií v Kart One Aréna - Bratislava alebo si ho treba stiahnúť z http://sams-asn.sk/pdf/dok000112_kart2.doc.

POZOR !!! V prípade neplnoletých je potrebný podpis oboch zákonných zástupcov.

 
Na stiahnutie: Žiadosť o vydanie licencie pretekára - Halový karting
 
3. Úhrada poplatku za vydanie licencie (10 Euro) v hotovosti v Kart One Aréna - Bratislava.
 
4. Poslať fotku tváre v elektronickej podobe na email marian.matus@kartarena.sk. Ak fotku nemáte, môžeme Vás pri vybavovaní administratívy v hale odfotiť.
 
5. Po vyplnení tlačív je potrebné všetky veci odovzdať osobne v motokárovej hale pre urýchlenie vybavenia.
Ak nemôžete osobne odovzdať vyplnené doklady v Kart One Aréna, tak je ich potrebné poslať poštou na adresu SAMŠ.
Adresa: Slovenská asociácia motoristického športu, Fatranská 3, 949 01 Nitra
Ak pošlete poštou na SAMŠ, tak treba uhradiť poplatky priamo na účet SAMŠ alebo zaplatiť poštovou poukážkou a ústrižok poslať na adresu SAMŠ ! ! !
 
OTP Banka Slovensko
Číslo účtu: 767 77 / 5200
 
E-mailovú komunikáciu a otázky smerujte na email racing@kartarena.sk
 
POZOR !!! : Platí len pre cudzích štátnych príslušníkov krajín EU (CZ, A, HU, PL, atď.)
Pre vybavenie licencie pre cudzieho štátneho príslušníka je potrebné odovzdanie potvrdenia národnej organizácie “Národnej športovej autority” danej krajiny, “súhlas s vydaním národnej licencie SR – halový karting.”
POZOR !!! 
 
! ! ! Jazdci, ktorí sú už držiteľmi ktorejkoľvek platnej licencie (PAV, PAO, RALLY,...) vydanou Slovenskou asociáciou slovenského športu na príslušný rok NEMUSIA žiadať o licenciu na halový karting. Táto platná licencia ich oprávňuje zúčastniť sa Majstrovstiev SR v halovom kartingu.
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE
Propozície MSR(jednotlivci) 2016.pdf - doplnené 29.04.2016 o upravený kalendár a novú kategóriu deti JUNIOR MINI
 
KALENDÁR PODUJATÍ
 
Termín pretekov – kategória JUNIOR, JUNIOR MAX, SENIOR, ŽENY
 

kolo

termín miesto konania mesto
1. kolo 14.5.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
2. kolo 18.6.2016  Scuderia Kart Scuderia Kart - Žilina
3. kolo 9.7.2016 02.07.2016 Karting Aréna Karting Aréna - Plešivec
4. kolo 10.9.2016  Karting Aréna Karting Aréna - Plešivec
5. kolo 15.10.2016  Scuderia Kart Scuderia Kart - Žilina
6. kolo 5.11.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
 
Termín pretekov – kategória JUNIOR MINI
POZOR - kategória JUNIOR MINI sa jazdí iba v KART ONE ARENA !!!
 

kolo

termín miesto konania mesto
1. kolo 14.5.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
2. kolo 19.6.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
3. kolo 03.07.2016 Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
4. kolo 11.9.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
5. kolo 16.10.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
6. kolo 5.11.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
 
PRIHLÁŠKY
 
Prihlášky je potrebné zasielať na kontaktné emailové adresy podľa konania jednotlivých kôl MSR v halovom kartingu.
 
Kontaktné emailové adresy pre preteky:
 
Kart One Aréna : marian.matus@kartarena.sk
Scuderia Kart : scuderiakart@scuderiakart.sk
Karting Aréna : info@motokary-plesivec.sk
 
 
Stačí poslať oskenovanú prihlášku a originál si treba povinne priniesť so sebou na preteky ! ! !
 
Prihláška na stiahnutie na jednotlivé kolá:
 
Prihláška na jednotlivé kolá M SR halový karting - 2016
 

Následne Vašu prihlášku potvrdíme.

Registrácia je platná až po zaplatení vstupného poplatku. Vstupný poplatok sa platí v čase a mieste konania pretekov. Vstupný poplatok (štartovné) je vo výške 42,- Eur/jednotlivé kolo - preteky.
 

PRIEBEŽNÉ CELKOVÉ VÝSLEDKY MSR V HALOVÝCH MOTOKÁRACH

Priebežné celkové výsledky 2016.pdf - na stiahnutie

 

Naši partneri

  • kartcup
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Slovakiaring
  • Maťo Homola