Winter Cup 2016

 

 

Kart One Aréna – WINTER CUP 2016

Popis a formát pretekov:

Jedná sa o šprint preteky individuálnych jazdcov, ktorí majú platnú registráciu Sodi World Series - SWS.

Bezplatná registrácia SWS: http://www.sodiwseries.com/en/become-sws-driver.html

 

 

V jednotlivých rozjazdách I.-III. rozhoduje dosiahnutý čas (BEST LAP), na základe ktorého jazdci získavajú body. Grande finále sú preteky na poradie, v ktorom rozhoduje dosiahnutá pozícia na základe ktorej budú jazdcom pridelené body.  Do Grande finále sa štartuje podľa poradia získaných bodov jednotlivých jazdcov  v rozjazdách I.-III. Minimálny vek jazdca je 7 rokov a vyššie rozdelených do jednotlivých vekových kategóríí. Pre jednotlivé kategórie budú pridelené rozdielne druhy motokár (detská motokára LR5 motor Honda GX200 a motokára RT8 s motorom Honda GX270). Jednotlivé kategórie budú dovažované dodatočnou váhou do stanovenej hmotnosti jazdca pre jednotlivé kategórie.

 

Formát pretekov (Každá kategória):

- voľný tréning - 10 minút

- Bodovaná rozjazda I – 10 minút

- Bodovaná rozjazda II – 10 minút

- Bodovaná rozjazda III – 10 minút

- Grande Finále /TOP 12 jazdcov kategórie/ - 15 minút

 

Rozdelenie jednotlivých kategórií:

Maximálny počet jazdcov v kategórií: 16 jazdcov

1 kategória:      Mladý 11 / vek od  7 – 11 rokov, BEZ dovažovania  - motokáry LR5 GX 200

2 kategória:      Mladý 14 / vek od 12 – 14 rokov, BEZ dovažovania  - motokáry LR5 GX 200

3 kategória:      Junior 18 / vek od 15 – 18 rokov, 60 kg hmotnosť jazdca  - motokáry RT8 GX 270

4 kategória:      Junior 25 / vek od 19 – 25 rokov, 80 kg hmotnosť jazdca  - motokáry RT8 GX 270

5 kategória:      Senior / vek od 26 – XY rokov, 85 kg hmotnosť jazdca - motokáry RT8 GX 270

 

Minimálny počet jazdcov v kategórií:

-       6 jazdcov kategória Mladý 11 a Mladý 14

-       10 jazdcov kategória Junior 18, Junior 25 a Senior

V prípade, ak nebude dostatočný počet jazdcov v kategórií, usporiadateľ si vyhradzuje kategóriu v danom kole zrušiť, prípadne zlúčiť viacero kategórií do jednej. Bodovanie však zostáva rozdelené pre jednotlivé kategórie.

 

Kalendár pretekov:

1. kolo       6.2.2016

2. kolo     27.2.2016

3. kolo     26.3.2016

 

Registrácia jazdcov:

Jazdec (zakonný zastupca) je povinný sa registrovať najneskôr 7 dní pred konaním jednotlivých kôl. Registrácia prebieha formou zaslania e-mailu na uvedenú adresu: racing@kartarena.sk

Forma prihlásenia:

Subject: Registrácia Winter Cup

Mail musí obsahovať /Meno, Priezvisko, kategóriu/

 

Usporiadateľ bude spätne informovať jazdcov o potvrdenej registrácií mailom.

Štartovné:

1 kategória:      Mladý 11 :   35 Euro

2 kategória:      Mladý 14 :   35 Euro

3 kategória:      Junior 18 :   55 Euro

4 kategória:      Junior 25 :   55 Euro

5 kategória:      Senior 26 :   55 Euro

 

Bodovanie:

Rozjazdy

Poradie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

Grande finále

Poradie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Body

17

14

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

 

Časový harmonogram:  (predpoklad obsadenia všetkých 5tich kategórií)

Kategórie MLADY 11 a MLADY 14

8:00 - 8:30 Registrácia
9:00 - 12:00 Race I - III + Grande Finále
12:15 Vyhlásenie výsledkov
 
Kategórie JUNIOR 18, JUNIOR 25 a SENIOR
11:30 - 12:00 Registrácia
12:30 - 14:00 Race I - III + Grande Finále
14:15 Vyhlásenie výsledkov

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel bez potrebného súhlasu zúčastnených jazdcov.

 

Celkové výsledky 

MLADÝ 11 (7 - 11 rokov)

Mladý 11 (7 - 11 rokov)         I. kolo II. kolo III. kolo  
poradie meno priezvisko vek narodnost por body por body por body CELKOM
1 Denis Riho 9 SK 2 55 2 53 1 62 170
2 Ladislav Jakab 11 SK 3 48 3 52 2 56 156
3 Simon Hegely 7 SK 1 62 1 62 - 0 124
4 Viktor Lukačka 9 SK 7 36 6 39 3 49 124
5 Jose Andreas Cordova Belduma 10 SK 4 48 4 48 - 0 96
6 Patrik Kovalčik 9 SK 6 40 5 44 - 0 84
7 Denis Lukačko 8 SK 8 31 7 35 - 0 66
8 Tomáš Kubík 10 SK - 0 - 0 4 49 49
9 Matej Konik 7 SK 5 44 - 0 - 0 44

 

MLADÝ 14 (12 - 14 rokov)

Mladý 14 (12 - 14 rokov)         I. kolo II. kolo III. kolo  
poradie meno priezvisko vek narodnost por body por body por body CELKOM
1 Jan Starý 12 CZ 1 61 1 62 2 57 180
2 Stelka Khurova 12 SK 2 57 2 56 1 61 174
3 Laura Strmisková 14 SK 6 36 3 51 3 51 138
4 Simon Sikhart 14 SK 3 50 - 0 - 0 50
5 Patrik Schober 11 SK 4 48 - 0 - 0 48
6 Robo Tóth 12 SK 5 43 - 0 - 0 43
7 Patrik Lukačko 12 SK 7 38 - 0 - 0 38

 

JUNIOR 18 (15 - 18 rokov)

Junior 18 (15 - 18 rokov)         I. kolo II. kolo III. kolo  
poradie meno priezvisko vek narodnost por body por body por body CELKOM
1 Filip Baláž 17 SK 1 61 1 61 2 57 179
2 Michal Lukačovič 15 SK 3 51 3 52 1 61 164
3 Roman Kahay 16 SK 4 47 4 47 3 51 145
4 Barbora  Pucherová 18 SK 2 57 2 56 - 0 113

 

JUNIOR 25 (19 - 25 rokov)

Junior 25 (19 - 25 rokov)         I. kolo II. kolo III. kolo  
poradie meno priezvisko vek narodnost por body por body por body CELKOM
1 Tomáš Bizub 25 SK 1 62 1 62 1 62 186
2 Tomáš Fodor 26 SK 2 56 2 56 2 56 168

 

SENIOR (26 - XY rokov)

Senior (26 - XY rokov)         I. kolo II. kolo III. kolo  
poradie meno priezvisko vek narodnost por body por body por body CELKOM
1 Tibor Gloznek 53 SK 2 57 1 62 2 55 174
2 Marcel Liedl 29 SK 3 53 3 50 3 54 157
3 Drahomir  Osvald 32 SK 5 44 6 39 4 47 130
4 Mike Krasnansky 41 SK - 0 2 54 1 60 114
5 Adam Popovec 26 SK 1 59 4 48 - 0 107
6 Veronika Vanyova 33 SK 4 46 - 0 - 0 46
7 Radoslav Mihálek 34 SK - 0 5 45 - 0 45

 

 

Naši partneri

  • kartcup
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Slovakiaring
  • Maťo Homola